Vnímám, že je velmi důležité chránit osobní údaje, a proto dbám na to, aby veškeré procesy zpracování osobních údajů probíhaly v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), které platí v celé Evropské unii, a Zákonem o zpracování osobních údajů, který platí na území České republiky.

Tyto informace o ochraně osobních údajů zpracovává jako správce Iva Moravcová (fyzická osoba), která provozuje webovou stránku www.chutix.cz, (dále jen „já“).

Prohlašuji, že budu zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním a plně podporuji uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Osobní údaje, které mi svěříte, jsou zpracovávány za níže uvedenými účely:

 • marketingu – zasílání newsletterů, rozesílání novinek a obchodních sdělení (email a jméno). Tyto údaje budou zpracovány po dobu 5 let. Souhlas se vyjadřuje tzv. double opt-in potvrzením, což představuje jasné vyjádření vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Souhlas lze kdykoliv odvolat za pomocí odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. Odesílání newsletteru zajišťuje služba MailerLite.
 • Fotografickou dokumentaci a reference mohu použít pouze na základě vašeho souhlasu. Jedná se o vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte.

Souhlas lze samozřejmě vzít kdykoliv zpět, stačí mně kontaktovat emailem. Vaše osobní údaje jsou ponechávány po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví jinak.

Cookies

Na stránkách také používám tzv. cookies, které zaznamenávají mj. i IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Díky používání cookies pro měření návštěvnosti a přizpůsobení zobrazení webových stránek mohu web postupně zlepšovat a nabízet tak lepší služby. V případě cookies pro cílení reklamy, tak budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Dokument zásady cookies naleznete zde.

Komentáře

Na webu můžete také přidávat komentáře k receptům. Komentáře a jeho metadata budou uchována po dobu neurčitou. Pokud tedy přidáte komentář, shromažďují se údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, stejně tak IP adresa komentujícího a řetězec user agent, který definuje prohlížeč, což napomáhá k detekci spamu. Informace jsou uchovávány s cílem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, vč. místa jejich držení ve frontě moderování.

Sociální sítě

Moje webová stránka také umožňuje sdílení příspěvků na sociálních sítích jako je Facebook či Pinterest. Pokud vás zajímají jejich podmínky, které se vztahují zpracování osobních údajů, stačí navštívit tyto odkazy: https://www.facebook.com/business/gdpr  a https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Ochrana a zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře za pomoci moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Jsou přijata (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména zabezpečenými hesly, antivirovými programy, šifrováním, pravidelnými zálohami apod. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zpracování osobních údajů je prováděno pouze správcem nebo jím pověřených osob. Může se tedy jednat o zpracovatele, kteří umí data ochránit ještě lépe než já. Osobní údaje pověřeným osobám jsou zpřístupňovány pouze těm, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu.

Jedná se o:

 • Google – Google Analytics
 • WP Statistics
 • MailerLite

Správce i další zpracovatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje předány žádné jiné třetí straně. Může se však stát, že v budoucnu se rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Ovšem v tomto případě, budu při výběru zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. Data jsou mj. zpracovávána výhradně v EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na informace – je plněno již díky této informační stránce o zásadách zpracování osobních údajů
 • Právo na přístup – kdykoli mne můžete vyzvat a já vám doložím do 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč
 • Právo na doplnění a změnu osobních údajů
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo na omezení zpracování – např. odhlášení z newsletteru
 • Právo na výmaz (být zapomenut) – v tomto případě budou vaše osobní údaje ze systému smazány do 30 dní
 • Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
 • Právo kdykoli se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů – viz www.uoou.cz
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
 • Mlčenlivost

Kontakt

V případě, že byste mne potřebovali ohledně vašich dat kontaktovat, neváhejte a napište mi e-mail iva.chutix@gmail.com.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 19. 10. 2022.